L’activitat que portem a terme és la producció d’ous ecològics a partir de gallines alimentades i criades amb procediments ecològics i amb tècniques de cria semiintensiva, segons les directrius de les normatives vigents corresponents, així com les dictades pel Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE), del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural de la Generalitat de Catalunya.

Hem triat la producció d’ous ecològics per tenir elements que la fan compatible amb els idearis i objectius que com a empresa ens hem proposat. D’una banda, per tractar-se d’una activitat que permet que la desenvolupin persones amb diferents graus i tipus de discapacitat i, d’una altra, per tractar-se d’un producte que, al marge de les seves connotacions ecològiques associades a una alimentació natural amb demanda lleugerament ascendent, disposa de la possibilitat d’ocupar un nínxol de mercat en el territori - pensem que encara poc representat.

Les activitats ecològiques estan assolint una quota de mercat cada cop més alta en segments més amplis d’una població més conscienciada amb un consum ecològic, respectuós amb el medi i amb la qualitat i les característiques que acompanyen els productes naturals.

La producció d’ous ecològics preveu, entre d’altres, que les gallines estiguin alimentades de pinso de procedència ecològica, complementada amb el que poden obtenir dels patis de pastura dels que gaudeixen. Tant en aquests espais com en els destinats a les naus, es preveu una alternança destinada a la regeneració dels espais naturals i a obtenir unes condicions sanitàries tan saludables com sigui possible.
 
El fet que l’ou sigui un producte altament valorat i que el seu consum estigui regularitzat en una dieta equilibrada (el nombre d’ous aconsellats per setmana no és gaire elevat) fa que el client aposti per la seva qualitat, com a element prioritari, a l’hora d’escollir el producte.

En aquest sentit apostem per una relació de proximitat amb el client, ja que com a consumidor final esdevé l’objectiu principal a l’hora de tenir-ne en compte els gustos i les preferències, i les seves consideracions són assumides com a requisits que aporten elements diferenciadors que afavoreixen la millora continuada en la gestió quotidiana dels processos de producció.

La qualitat dels nostres productes, el servei ofert i el valor afegit com a producte ecològic són elements que ens ajuden a fidelitzar els nostres clients.
 
 
 
La Klosca-CET® - Tots els drets reservats