Ous ecològics - Horta ecològica

PRODUCCIÓ D'OUS ECOLÒGICS

L’ou esdevé, en la nostra cultura alimentària, un producte de primera necessitat per les grans possibilitats que ofereix a la cuina mediterrània i per les propietats que posseeix, com a substitut proteínic al consum de carns vermelles.

D’un temps ençà, els productes ecològics estan ocupant un espai cada cop més rellevant a la nostra alimentació, i podem veure que l’ou ecològic ha generat una demanda creixent en els hàbits alimentaris d’un nombre de consumidors cada vegada més gran.

Pensem que les característiques d’aquest producte, pel fet d’utilitzar procediments i tècniques ecològiques en la seva producció (alimentació amb productes naturals sense additius, pinsos ecològics i no transgènics, vida saludable i no estressant dels animals, respecte pels cicles de cria natural...), esdevenen un valor afegit, valorat cada cop més per uns consumidors més exigents amb els processos que intervenen en les cadenes de producció alimentària i en la qualitat dels productes que consumeixen, amb la certesa que tot plegat acaba repercutint en la salut.

L’ou ecològic de La Klosca esdevé un producte al qual les seves característiques atorguen una identitat si més no diferent, una identitat avalada per aspectes tangibles (com el mateix color de l’ou, que el diferencien de la resta i l’associen a conceptes com la naturalitat i la qualitat) i d’altres que no ho són tant (imatge, marca del producte...), que ajuden a transmetre uns valors, més enllà del producte, que aporten un plus de qualitat i salut dels que tant recelem darrerament.

 
 
 
PRODUCCIÓ D'HORTA ECOLÒGICA EN CONVERSIÓ

L’horta ecològica és l’altra línia de productes que oferim. Tot i fer-ne una producció petita, conté totes les característiques i cures de l’horta ecològica, el que fa que la seva qualitat esdevingui un valor apreciat per tot aquell que té l’oportunitat de provar-la.
 
 
 
La Klosca-CET® - Tots els drets reservats